Välkommen

UAB ”A-DOMINA” – är ett byggföretag som erbjuder ett brett utbud av konstruktions-, reparations-, och återuppbyggnadstjänster i Sverige och Litauen.

Företagets främsta syfte är att uppnå högsta möjliga kundtillfredsställelse och att tillhandahålla högkvalitativa tjänster. A Domina har ett gott rykte för sin arbetskvalitet och tillförlitlighet. Vi har en framgångsrik och mångårig erfarenhet och kompetent.
Profesionellt arbete har gjort det möjligt för oss att arbeta i enlighet med nationella och internationella kvalitetscertifieringar, som berättigar oss att utföra anläggningsarbeten.

erbjudande

Här kommer vi att presentera våra erbjudanden.